ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2017


Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2017

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συγκροτεί ομάδα για τη συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ που διοργανώνει η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως φυσικά πρόσωπα ή ως ομάδα

Υπάρχουν 12 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Προσωπικά στοιχεία

Διαλέξτε εάν θέλετε να συμμετέχε ατομικά ή ως ομάδα
Άτομο
Ομάδα
Επεισόδια που θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε;
Capture the Flag
Windows 10 Forensics
Linux Forensics
Mobile Forensics
Network Forensics
Web CTF
Network CTF
Πείτε του λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε

Το ερωτηματολόγιο προς το παρόν δεν είναι ενεργό. Δεν θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας.