ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018


Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συγκροτεί ομάδα για τη συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ που διοργανώνει η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως φυσικά πρόσωπα ή ως ομάδα

Υπάρχουν 12 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Προσωπικά στοιχεία

Διαλέξτε εάν θέλετε να συμμετέχε ατομικά ή ως ομάδα
Άτομο
Ομάδα
Επεισόδια που θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε;
Capture the Flag
Windows 10 Forensics
Linux Forensics
Mobile Forensics
Network Forensics
Web CTF
Network CTF
Πείτε του λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε