Χρήση ανοιχτών δεδομένων από επιχειρήσεις


Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr),  διεξάγει μια έρευνα για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα να συμπληρώσουν το παρακάτω  ερωτηματολόγιο.

 

Ο  στόχος αυτού του ερωτηματολογίου,  να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα και να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για να επωφεληθούν από την αξία των ανοιχτών δεδομένων.

 

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δημόσια προσβάσιμα δεδομένα που οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάλυση προτύπων και τάσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα.

 

Tα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ανοιχτών δεδομένων είναι πολλαπλά:

Μικρές και νέες επιχειρήσεις  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πληροφορία για να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας όλων των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την προσφορά των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με την έρευνα του European Data Market Monitoring Tool, το 2016 η αξία της αγοράς δεδομένων της ΕΕ (δηλαδή η αγορά όπου ανταλλάσσονται προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δεδομένα) ήταν περίπου 60 δισ. Ευρώ , με 255,000 επιχειρήσεις  και 6,1 εκατομμύρια εργαζομένους να ασχολούνται με την παραγωγή και την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σχετικών με δεδομένα, ενώ υπολογίζεται ότι το 2020 ή αξία της αγοράς θα φτάσει τα 106 δισ ευρώ, με 360,000 επιχειρήσεις και από 10 εκατομμύρια εργαζομένους αντίστοιχα.

---

Με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία και / ή τα στοιχεία επικοινωνίας, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα διατεθούν ελεύθερα με ανοιχτή άδεια χρήσης, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση από τρίτους

 

 

 

Υπάρχουν 17 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εταιρίας
E-Mail
Επιχειρηματικό Μοντέλο
Eπιχείρηση προς Επιχείρηση
Eπιχείρηση προς Καταναλωτές
Eπιχείρηση προς Κυβέρνηση
Κοινωνική - Συνεταιριστική Επιχείριση
Άλλο:
Τα σημαντικότερα έσοδα της επιχείρησης σας προέρχονται από:
Διαφήμιση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συνεισφορές / δωρεές
Ανάλυση δεδομένων για πελάτες
Κυβερνητικές συμβάσεις
Από άλλες επιχειρήσεις
Συνδρομές μελών
Πωλήσεις και αδειοδότηση λογισμικού
Πώληση φυσικών αγαθών
Πώληση άλλων υπηρεσιών
Τέλη συνδρομών
Άλλο:
Μέγεθος επιχείρησης
1-5 εργαζόμενοι
6-10 εργαζόμενοι
11-50 εργαζόμενοι
50 - 250 εργαζόμενοι
250+
Ποιος τομέας περιγράφει καλύτερα την επιχείρησή σας;
Επιχειρηματικές και νομικές υπηρεσίες
Δεδομένα / τεχνολογία
Εκπαίδευση
Ηλεκτρική ενέργεια & μετάδοση ενέργειας
Πετρέλαιο/Ορυκτά Καύσιμα
Δασοκομία
Περιβάλλον και καιρός
Οικονομία & επενδύσεις
Τρόφιμα & γεωργία
Γεωχωρικά / χαρτογράφηση
Διακυβέρνηση
Φροντίδα υγείας
Στέγαση / ακίνητα
Ασφάλιση
Lifestyle και κατανάλωση
Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Επιστημονική έρευνα
Μεταφορά
Άλλο:
Έχει λάβει ποτέ η εταιρία σας κάποια επιδότηση την τελευταία πενταετία;

Ανοιχτά Δεδομένα

Πόσο σημαντικά είναι τα ανοιχτά δεδομένα για την επιχείρηση σας;
Πολύ σημαντικά
Αρκετά σημαντικά
Σημαντικά
Λίγο σημαντικά
Καθόλου
Συνολικά, πόσα σύνολα ανοιχτών δεδομένων χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας;
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Από πόσες περίπου πηγές χρησιμοποιεί η εταιρεία σας ανοιχτά δεδομένα;
  0 1 ως 10 11 ως 50 51 ως 100 101+ Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
Δεδομένα απο Δημόσιες Υπηρεσίες
0
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
Δεδομένα απο Δήμους/Περιφέρειες
0
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
Ακαδημαικά Ιδρύματα
0
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
Μη Κερδοσκοπικους Οργανισμούς
0
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
Ιδιωτικούς Φορείς
0
1 ως 10
11 ως 50
51 ως 100
101+
Δεν είμαι βέβαιος για τον αριθμό
 (δηλ. ιστότοποι, API, πύλες δεδομένων)
Ποια είδη ανοιχτών δεδομένων χρησιμοποιεί η εταιρεία σας;
Κοινωνικά θέματα
Επιστήμες
Περιβάλλον
Οικονομική ζωή
Απασχόληση και εργασία
Δημοσιονομικά θέματα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Βιομηχανία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ενέργεια
Μεταφορές
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Επικοινωνία και μόρφωση
Γεωγραφία- Γεωχωρικά δεδομένα
Διεθνείς σχέσεις
Δίκαιο
Διεθνείς οργανισμοί
Πολιτική ζωή
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Καιρός
Τουρισμός
Άλλο:
Χρησιμοποιείτε κάποιες από τις παρακάτω δημόσιες υποδομές ανοιχτών δεδομένων ;
Data.gov.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
http://geodata.gov.gr/
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
Εθνιη Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Ανοιχτά δεδομένα απο Δήμους/Περιφέρειες
Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)
European Data portal
Europeana
http://www.openarchives.gr/
helios-eie.ekt.gr
Όχι- δεν χρησιμοποιώ
Άλλο:
 Οι πύλες δημόσιων δεδομένων είναι διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον εντοπισμό πληροφοριών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Πώς χρησιμοποιεί η εταιρεία σας ανοικτά δεδομένα;
Η εταιρεία μου δημοσιεύει ανοιχτά δεδομένα
Η εταιρεία μου παρέχει υποδομή για άλλους χρήστες να δημοσιεύουν ανοιχτά δεδομένα (π.χ. πλατφόρμες, πύλες, αποθήκες δεδομένων)
Η εταιρεία μου επεξεργάζεται ανοικτά δεδομένα (π.χ. συσσωμάτωση, ταξινόμηση, ανωνυμοποίηση, καθαρισμό, διύλιση, εμπλουτισμό)
Η επιχείρησή μου παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε ανοιχτά δεδομένα (π.χ. αναλυτικά στοιχεία, οπτικοποιήσεις)
Η εταιρεία μου αναπτύσσει προϊόντα που βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα (π.χ. API, εφαρμογές)
Άλλο:
Σε ποιο βαθμό επηρεάζει το καθένα από τα ακόλουθα θέματα την απόφαση της εταιρείας σας να χρησιμοποιεί ανοιχτά δεδομένα:
  1 (δεν επηρεάζει καθόλου) 2 3 4 5 (επηρεάζει πολύ)
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Προέλευση δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Αδειοδότηση συνόλων δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Ακρίβεια των δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Η επικαιρότητα των δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Ευκολία πρόσβασης σε σύνολα δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Μορφή δεδομένων
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Συνοδευτικά έγγραφα
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Βοήθεια και υποστήριξη από τον εκδότη
1 (δεν επηρεάζει καθόλου)
2
3
4
5 (επηρεάζει πολύ)
Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο Εθνικό Σημείο Επαφής,  για την παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής υπηρεσίας για την χρηματοδότηση της επιχείρησης σας;
 (Π.χ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,  Enterprise Europe Network, ΓΓΕΤ, Αρμόδια Υπουργεία)

Το ερωτηματολόγιο προς το παρόν δεν είναι ενεργό. Δεν θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας.