Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πλατφορμών Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευσης και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων


Παρακαλούμε αφιερώστε 10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Σκοπός είναι η συνολική ΑΝΩΝΥΜΗ αξιολόγηση της χρήσης και αξιοποίηση των πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επικοινωνίας, ανοικτού και κλειστού λογισμικού και αποθετηρίων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στο τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας καθώς και η κατάθεση απόψεων-προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπάρχουν 30 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
Άλλο: 
Ιδιότητα
Ηλικία:
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Μετα-διδακτορικό
Έχω εξειδίκευση σε:
Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγείου
Εκπαιδευτικός Δημοτικού
STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά, Πληροφορική)
Κλασικές Σπουδές
Επιστήμες Υγείας
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Επιχειρηματίας
Άλλο: 
Αξιολογήστε την εμπειρία σας πριν την πανδημία covid 19 σε:
  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Πλατφόρμες Τηλεδιάσκεψης-Σύγχρονης Εκπαίδευσης
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Πλατφόρμες Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως ως εκπαιδευτής
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως ως εκπαιδευόμενος
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Κατά τη διάρκεια των μέτρων κατά του covid 19 χρησιμοποιήσατε:
  Καθόλου Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Πλατφόρμες Τηλεδιάσκεψης-Σύγχρονης Εκπαίδευσης
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Πλατφόρμες Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως ως εκπαιδευτής
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως ως εκπαιδευόμενος
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Αν χρησιμοποιήσατε εξ αποστάσεως σύγχρονες πλατφόρμες, επιλέξτε ποιές και σε τι βαθμό
  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Big Blue Button (lessons.sch.gr)
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Jitsi meet
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Telegram
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Signal
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Webex
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Zoom
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Microsoft Teams
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Messenger
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
meet Google
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Viber
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Skype
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
WhatsApp
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Άλλη πλατφόρμα
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Ποια από τις εξ αποστάσεως σύγχρονες πλατφόρμες χρησιμοποιήσατε περισσότερο;
Για την πλατφόρμα που χρησιμοποιήσατε περισσότερο, τι προτείνετε για τη βελτίωσή της

Αν χρησιμοποιήσατε εξ αποστάσεως ασύγχρονες πλατφόρμες, επιλέξτε ποιές και σε τι βαθμό
  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Moodle
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
e-class (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
e-me
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Microsoft Teams
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Google Classroom
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Edmondo
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Open e-class
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ
Ποια από τις εξ αποστάσεως ασύγχρονες πλατφόρμες χρησιμοποιήσατε περισσότερο
Moodle
e-class (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
Open e-class
e-me
Microsoft Teams
Google Classroom
Edmondo
Open Delos
Άλλο: 
Σε κλίμακα 1-10 αξιολογήστε την πλατφόρμα που χρησιμοποιήσατε περισσότερο
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Για την πλατφόρμα που χρησιμοποιήσατε περισσότερο, τι προτείνετε για τη βελτίωσή της

Πριν και μετά την κρίση, με κλίμακα από 1 έως 5 που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας όσον αφορά την χρήση και αξιοποίηση εξ αποστάσεως πλατφορμών εκπαίδευσης

(5= Πάρα πολύ εξοικειωμένος, 4= Αρκετά εξοικειωμένος, 3= Μέτρια, 2=Ελάχιστα, 1= Καθόλου)

  1 2 3 4 5
Πριν
1
2
3
4
5
Μετά
1
2
3
4
5
Ποιες πλατφόρμες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων χρησιμοποιούσατε (Αποθετήρια) πριν και θα χρησιμοποιείτε μετά την κρίση λόγω του covid-19
  Πριν   Μετά
EduOER https://eduoer.up2university.eu
Ψηφιακό Σχολείο - Φωτόδενδρο https://dschool.edu.gr/
ΑΙΣΩΠΟΣ http://aesop.iep.edu.gr/
ΜΗΤΙΔΑ http://www.mitida.gr/
ΚΑΛΛΙΠΟΣ https://repository.kallipos.gr/
Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://www.edutv.gr/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr
Συνδέσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών https://www.heal-link.gr/
Άλλη
Αξιολογήστε τις πλατφόρμες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Αποθετήρια) που χρησιμοποιείτε
  Ελλιπής Μέτρια Σχετικά Καλή Πολύ Καλή Άριστη
EduOER https://eduoer.up2university.eu
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Ψηφιακό Σχολείο - Φωτόδενδρο https://dschool.edu.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
ΑΙΣΩΠΟΣ http://aesop.iep.edu.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
ΜΗΤΙΔΑ http://www.mitida.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
ΚΑΛΛΙΠΟΣ https://repository.kallipos.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://www.edutv.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Συνδέσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών https://www.heal-link.gr/
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Άλλη
Ελλιπής
Μέτρια
Σχετικά Καλή
Πολύ Καλή
Άριστη
Ποια από τις πλατφόρμες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Αποθετήρια) χρησιμοποιήσατε περισσότερο
EduOER https://eduoer.up2university.eu
Ψηφιακό Σχολείο - Φωτόδενδρο https://dschool.edu.gr/
ΑΙΣΩΠΟΣ http://aesop.iep.edu.gr/
ΜΗΤΙΔΑ http://www.mitida.gr/
ΚΑΛΛΙΠΟΣ https://repository.kallipos.gr/
Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://www.edutv.gr/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr
Συνδέσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών https://www.heal-link.gr/
Άλλο: 
Σε κλίμακα 1-10 αξιολογήστε την πλατφόρμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Αποθετήριο)που χρησιμοποιήσατε περισσότερο
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Για την πλατφόρμα που χρησιμοποιήσατε περισσότερο, τι προτείνετε για τη βελτίωσή της

Πριν και μετά την κρίση, με κλίμακα από 1 έως 5 που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας όσον αφορά την χρήση και αξιοποίηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

(5= Πάρα πολύ εξοικειωμένος, 4= Αρκετά εξοικειωμένος, 3= Μέτρια, 2=Ελάχιστα, 1= Καθόλου)

  1 2 3 4 5
Πριν
1
2
3
4
5
Μετά
1
2
3
4
5
Τι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μετά την κρίση για τις ανάγκες της διδασκαλίας/εργασίας;
Σύγχρονες πλατφόρμες
Ασύγχρονες πλατφόρμες πχ ηλεκτρονικές τάξεις
Κοινωνικά δίκτυα
Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
Τίποτα από τα παραπάνω
Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη χρήση εξ αποστάσεως εργαλείων
Προβλήματα πρόσβασης
Τεχνικά προβλήματα
Έλλειψη εμπειρίας
Δεν είχα τον κατάλληλο εξοπλισμό
H προσαρμογή μου σε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας
Δεν είχα γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο
Δεν είχα κανένα πρόβλημα
Άλλο:
Γράψτε έως 10 λέξεις για τα θετικά σημεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/εργασίας
Γράψτε έως 10 λέξεις για τα αρνητικά σημεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/εργασίας
Χαρακτηρίστε με μια λέξη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/εργασία