ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021


Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συγκροτεί ομάδα για τη συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ που διοργανώνει η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως φυσικά πρόσωπα ή ως ομάδα

Υπάρχουν 16 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Προσωπικά στοιχεία

Διαλέξτε εάν θέλετε να συμμετέχε ατομικά ή ως ομάδα
Άτομο
Ομάδα
Πόλη στην οποία θα συμμετέχετε
Αθήνα
Βόλος
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Άλλη πόλη 
Tα URLs απο blog, linkedin, github, twitter, facebook, κλπ...

Γράψτε τις δεξιότητες σας που ειναι σχετικές με την Άσκηση Κυβερνοάμυνας Πανόπτης

 (π.χ CTF, Linux Forensics, Windows Forensics, Mobile Forenscics
Επεισόδια που θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε;
1. Αντιμετώπιση ransomware
2. Malware Analysis
3. Windows system and Windows Web Server Forensics
4. Linux Web Server Forensics
5. Network forensics
6. Mobile Forensics
Πείτε του λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε