ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2019


Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2019

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συγκροτεί ομάδα για τη συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ που διοργανώνει η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως φυσικά πρόσωπα ή ως ομάδα

Υπάρχουν 15 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Προσωπικά στοιχεία

Διαλέξτε εάν θέλετε να συμμετέχε ατομικά ή ως ομάδα
Άτομο
Ομάδα
Πόλη στην οποία θα συμμετέχετε
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Λαμία
Άλλη πόλη 
Tα URLs απο blog, linkedin, github, twitter, facebook, κλπ...

Γράψτε τις δεξιότητες σας που ειναι σχετικές με την Άσκηση Κυβερνοάμυνας Πανόπτης

 (π.χ CTF, Linux Forensics, Windows Forensics, Mobile Forenscics
Επεισόδια που θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε;
Capture the Flag
Windows 10 Forensics
Linux Forensics
Mobile Forensics
Network Forensics
Web CTF
Network CTF
Πείτε του λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε

Το ερωτηματολόγιο προς το παρόν δεν είναι ενεργό. Δεν θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας.